انفجار بمب در میدان سلطان احمد شهر استانبول

انفجار بمب در میدان سلطان احمد شهر استانبول انفجاری مهیب در منطقه سلطان احمد استانبول ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۱۱

انفجاری مهیب در منطقه سلطان احمد استانبول ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجاری مهیب در منطقه سلطان احمد استانبول ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت منطقه ای که در آن بمب منفجر شده است یک منطقه توریستی و پر ازدحام است. انفجار در ساعت 10:20 صبح (به وقت محلی) به وقوع پیوسته است.