فیلم هفت ماهگی هاتف علیمردانی

فیلم هفت ماهگی هاتف علیمردانی هفت ماهگی ؛ فیلمی دیگر از هاتف علیمردانی
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۲۸

هفت ماهگی ؛ فیلمی دیگر از هاتف علیمردانی

هفت ماهگی ؛ فیلمی دیگر از هاتف علیمردانی کارگردان فیلم«هفت ماهگی» معتقد است که فیلم تازه اش در ادامه کارهای قبلی اش است.