پوریا شکیبایی

پوریا شکیبایی پسر خسرو شکیبایى وارد سینما شد
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۱

پسر خسرو شکیبایى وارد سینما شد

پسر خسرو شکیبایى وارد سینما شد پوریا شکیبایی فرزند زنده یاد خسرو شکیبایی در اولین حضورش در عرصه سینما، با