فیلم عادت نمی کنیم

فیلم عادت نمی کنیم «عادت نمی کنیم» قصه ای درباره زندگی
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۷:۳۸

«عادت نمی کنیم» قصه ای درباره زندگی

کارگردان فیلم«عادت نمی کنیم» معتقد است که این فیلم نسبت به «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه» اثری متفاوت تر است.