جزئیات دستگیری نظامیان آمریکایی از زبان فرمانده نیروی دریایی سپاه

جزئیات دستگیری نظامیان آمریکایی از زبان فرمانده نیروی دریایی سپاه جزئیات دستگیری نظامیان آمریکایی از زبان فرمانده نیروی دریایی سپاه
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۰۴

جزئیات دستگیری نظامیان آمریکایی از زبان فرمانده نیروی دریایی سپاه

جزئیات دستگیری نظامیان آمریکایی از زبان فرمانده نیروی دریایی سپاه سردار فدوی جزئیات دستگیری نظامیان آمریکایی را تشریح کرد.