تهدید پاکستان علیه ایران در حمایت از عربستان

تهدید پاکستان علیه ایران در حمایت از عربستان ایران را از روی نقشه حذف می کنیم !
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۲۲

ایران را از روی نقشه حذف می کنیم !

ایران را از روی نقشه حذف می کنیم ! فرمانده ارتش پاکستان در حمایت از عربستان گفت: هرگونه تهدیدی علیه عربستان از جانب ایران را به سختی پاسخ خواهیم داد.