پیش بینی یک اقتصاددان از آینده قیمت دلار

پیش بینی یک اقتصاددان از آینده قیمت دلار پیش بینی یک اقتصاددان از آینده قیمت دلار
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۸:۵۱

پیش بینی یک اقتصاددان از آینده قیمت دلار

پیش بینی یک اقتصاددان از آینده قیمت دلار در پی آزادسازی منابع بلوکه شده ایران با اجرای برجام، ارزش دلار به محدوده کانال