حسن جوهرچی

حسن جوهرچی عکس حسن جوهرچی در کنار دختر و پسرش
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۹:۱۴

عکس حسن جوهرچی در کنار دختر و پسرش

عکس حسن جوهرچی در کنار دختر و پسرش آوا، فرزند اول او و خانم بیات است كه هم دانشجوی داروسازی است، هم دوره ‌مهمانداری هواپیما را گذرانده و هم