اوره،طبیعتی بکر در دامنه کوه كركس

اوره،طبیعتی بکر در دامنه کوه كركس روستای اوره نطنز
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۱۱

روستای اوره نطنز

روستای اوره نطنز روستای اوره از توابع شهرستان نطنز از استان اصفهان و در فاصله 130 کیلومتری مرکز استان