جاذبه های تاریخی نطنز

جاذبه های تاریخی نطنز تصویری زیبا از دریاچه و قلعه تاریخی طرق نطنز
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۵۵

تصویری زیبا از دریاچه و قلعه تاریخی طرق نطنز

تصویری زیبا از دریاچه و قلعه تاریخی طرق نطنز اگر قرار باشد نگين خوش بر و روی حاشيه کوير انتخاب شود تا یکی از مناطق نمونه چشم انداز ايران 1404 باشد نطنز شايسته اين انتخاب است چون به قدمت 7000 ساله خود می بالد و حمايت همه جانبه بال و پر "کرکس" را دارد که از هر سمتی که نگاه کنی روی آن سايه گسترانده است.
جاذبه های تاریخی نطنز روستای اوره نطنز
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۱۱

روستای اوره نطنز

روستای اوره نطنز روستای اوره از توابع شهرستان نطنز از استان اصفهان و در فاصله 130 کیلومتری مرکز استان