صنایع هوایی

صنایع هوایی کاهش سود سالانه صنایع هوایی خاورمیانه
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۱۴

کاهش سود سالانه صنایع هوایی خاورمیانه

کاهش سود سالانه صنایع هوایی خاورمیانه شرکت‌ها و خطوط هوایی در منطقه خاورمیانه که برای سال 2015 سود مالی سالانه بالغ بر 1.4 میلیارد دلار را