بازگشته

بازگشته نامزدهای نهایی اسکار 2016 معرفی شدند
پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

نامزدهای نهایی اسکار 2016 معرفی شدند

نامزدهای نهایی اسکار 2016 معرفی شدند نامزدهای نهایی هشتادوهشتمین دوره جوایز اسکار در کنفرانس خبری در لس‌ آنجلس آمریکا معرفی شد