اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم های ایران

اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم های ایران اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم های ایران
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۵۳

اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم های ایران

اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم های ایران در حالی که کشورهای غربی در ازای به عقب برگرداندن برنامه هسته‌ای ایران آماده رفع تحریم‌های این کشور هستند