احسان عبدی‌پور

احسان عبدی‌پور مهتاب کرامتی اهل لابی گری نیست
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۵۳

مهتاب کرامتی اهل لابی گری نیست

مهتاب کرامتی اهل لابی گری نیست احسان عبدی‌پور کارگردان جوان سینمای ایران که سه سال قبل و با ساخت “تنهای تنهای تنها” و حضور در بخش فیلم اولیهای