گردشگری ماجراجویانه

گردشگری ماجراجویانه نقش کمرنگ آموزش در گردشگری ماجراجویانه
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ ۱۸:۰۶

نقش کمرنگ آموزش در گردشگری ماجراجویانه

نقش کمرنگ آموزش در گردشگری ماجراجویانه درحالی که گردشگری ماجراجویانه مورد استقبال جوانان و مسن ترها قرار گرفته اما نقش کمرنگ آموزش در این حوزه بیش از گذشته احساس می شود. آموزشی که نه تنها قدیمی است بلکه از استانداردهای بین المللی فاصله دارد.