جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری با دستور لغو تحریم های ایران راهی وین شد
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۵۰

جان کری با دستور لغو تحریم های ایران راهی وین شد

جان کری با دستور لغو تحریم های ایران راهی وین شد جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با دریافت اختیار لغو تحریم های این کشور علیه ایران از سوی باراک اوباما، راهی وین شد.