انفجار در میدان سلطان احمد استانبول

انفجار در میدان سلطان احمد استانبول اجساد آلمانی های قربانی حمله انتحاری در استانبول به برلین انتقال یافت
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ۱۷:۴۶

اجساد آلمانی های قربانی حمله انتحاری در استانبول به برلین انتقال یافت

اجساد آلمانی های قربانی حمله انتحاری در استانبول به برلین انتقال یافت اجساد 10 تن از قربانیان حمله انتحاری روز سه شنبه در میدان سلطان احمد استانبول روز شنبه از طریق فرودگاه بین المللی استانبول به برلین آلمان اعزام شد.