ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد

ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۰۴

ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد

ورود خودرو به میدان نقش جهان ممنوع شد با شروع طرح پیاده راه سازی میدان نقش جهان اصفهان از این پس هیچ خودروی در محوطه میدان نقش جهان تردد نخواهد کرد.