اوباما فرمان اجرای لغو تحریم‌های ایران را صادر کرد