ناتوانی دیپلمات های سعودی در برابر دکتر ظریف

ناتوانی دیپلمات های سعودی در برابر دکتر ظریف ناتوانی دیپلمات های سعودی در برابر دکتر ظریف
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۳

ناتوانی دیپلمات های سعودی در برابر دکتر ظریف

ناتوانی دیپلمات های سعودی در برابر دکتر ظریف نویسنده و روزنامه نگار سعودی به شدت از سکوت وزارت امور خارجه و سفرای این کشور