بروس ‌لی

بروس ‌لی عکس جسد بروس ‌لی در تابوت
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۵۲

عکس جسد بروس ‌لی در تابوت

عکس جسد بروس ‌لی در تابوت بروس‌ لی در ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳ در آمریکا به صورت مشکوکی درگذشت. درباره راز مرگ او شایعه‌های زیادی وجود دارد. او در سال ۱۹۷۳ حین فیلمبرداری فیلم «اژدها وارد می‌شود» از هوش رفت.