ایران‌ شناسی

ایران‌ شناسی تبدیل ایران‌ هراسی به ایران‌ شناسی
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

تبدیل ایران‌ هراسی به ایران‌ شناسی

تبدیل ایران‌ هراسی به ایران‌ شناسی دو سال پیاپی است که رسانه‌های مهم دنیا هم‌زمان با سال نو میلادی ایران را به عنوان مقصد جذاب خوب برای گردشگری پیشنهاد می‌دهند. این اتفاق حاصل تغییر رویکرد دولت و گفت‌وگو با دنیا در زمینه حل مشکلات قدیمی و به صورت مشخص پرونده هسته‌ای بود.