ایستگاه مهربانی همراه با یخچال و کتابخانه

ایستگاه مهربانی همراه با یخچال و کتابخانه راه اندازی ایستگاه مهربانی در کنار دیوار مهربانی
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۲۷

راه اندازی ایستگاه مهربانی در کنار دیوار مهربانی

راه اندازی ایستگاه مهربانی در کنار دیوار مهربانی ایستگاه مهربانی همراه با یخچال و کتابخانه در خرم آباد ایجاد شد. خیرین علاوه بر لباس می توانند مواد غذایی هم برای نیازمندان در این یخچال قرار دهند.