۳۱۱۹۸ اثر در فهرست ملی به ثبت رسیده

۳۱۱۹۸ اثر در فهرست ملی به ثبت رسیده فقط 6.6 درصد آثار ثبتی کشور، حریم مصوب دارند
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۲۴

فقط 6.6 درصد آثار ثبتی کشور، حریم مصوب دارند

فقط 6.6 درصد آثار ثبتی کشور، حریم مصوب دارند با وجود آنکه تا پایان سال ۹۳ طبق آمارهای موجود ۳۱۱۹۸ اثر در فهرست ملی به ثبت رسیده اما تنها 6.6 درصد کل آثار ثبتی تعیین حریم شده‌اند.