آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد

آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۱۹

آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد

آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد آزاده نامداری که در روز دوشنبه ۶ مهر، با انتشار خبری در صفحه مجازی اش، ازدواج دوم خود را رسانه ای کرد، اینک تصویری از حلقه ی ازدواجش منتشر کرده و نوشته: