کنوانسیون راهنمایان تور

کنوانسیون راهنمایان تور آموزش خدمات گردشگری به پلیس و رانندگان کشور
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۵۵

آموزش خدمات گردشگری به پلیس و رانندگان کشور

آموزش خدمات گردشگری به پلیس و رانندگان کشور عضو کمیته سیاستگذاری کنوانسیون راهنمایان تور در سال 2017 گفت: به دلیل اولویت نیروهای آموزش دیده بر امکانات سخت افزاری در گردشگری، به زودی تعدادی از رانندگان و نیروی پلیس آموزش خدمات گردشگری می‌بینند.