نماش آثار باستانی ایران در آلمان

نماش آثار باستانی ایران در آلمان نماش آثار باستانی ایران در آلمان
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰:۰۶

نماش آثار باستانی ایران در آلمان

نماش آثار باستانی ایران در آلمان نمایشگاهی از آثار دوره پیش‌ از تاریخ ایران تا قبل از هخامنشی در ماه مارس ۲۰۱۷ در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد.