هدیه دولت فنلاند به کسانی که تازه مادر می شوند!

هدیه دولت فنلاند به کسانی که تازه مادر می شوند! هدیه دولت فنلاند به کسانی که تازه مادر می شوند!
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۳:۱۶

هدیه دولت فنلاند به کسانی که تازه مادر می شوند!

هدیه دولت فنلاند به کسانی که تازه مادر می شوند! این وسایل که در عکس می بینید هدیه ای از طرف دولت فنلاند به زنانی است که تازه فارغ شده و صاحب فرزند شده اند