دومین نشست دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه

دومین نشست دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه نشست دوم دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه : بخش چهارم
سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۹:۴۵

نشست دوم دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه : بخش چهارم

شنوای انتقادات رحمانیان هستیم/رای هیات داوران به خود فیلم بستگی دارد/از بنی اعتماد و عیاری هم برای حضور در جشنواره دعوت شد/آثار حاضر در جشنواره براساس نظر هیات انتخاب است/از نقاط مثبت جشنواره حضور فیلم های مستند است..
دومین نشست دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه نشست دوم دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه : بخش سوم
سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۹:۳۰

نشست دوم دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه : بخش سوم

برای جشنواره آيین نامه تدوین شود/فیلمی به معنای سیاه نمایی در جشنواره وجود ندارد/رایتل اسپانسر جشنواره فیلم فجر شد/رایتل اسپانسر جشنواره فیلم فجر شد/« یتیم خانه» خارج از مسابقه نمایش داده می شود/8 انیمیشن در سینماهای مردمی نمایش داده می شود/