دومین نشست خبری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

دومین نشست خبری دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نشست دوم دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه : بخش پایانی /پنجم
سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۹:۵۳

نشست دوم دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اصحاب رسانه : بخش پایانی /پنجم

محکم پای همه قوانین و فراخوان ایستاده ایم/جشنواره فیلم فجر برای همه هنرمندان است/توضیح حیدری در مورد کارت خبرنگاران/هدف جشنواره استفاده درست از هنرمندان است/از پوسترهای نگاه نو و هنر و تجربه رونمایی شد..