آزار کودک توسط پدر

آزار کودک توسط پدر عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۵۸

عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس

عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس تصویری از یک توییت که به عنوان کودک آزاری، جامعه ایرانی در فضای مجازی را آزرده است.