آزار کودکان توسط خانواده

آزار کودکان توسط خانواده عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۵۸

عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس

عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس تصویری از یک توییت که به عنوان کودک آزاری، جامعه ایرانی در فضای مجازی را آزرده است.