عکس الیکا عبدالرزاقی

عکس الیکا عبدالرزاقی عکس الیکا عبدالرزاقی در کنار امین زندگانی
پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۲۳

عکس الیکا عبدالرزاقی در کنار امین زندگانی

عکس الیکا عبدالرزاقی در کنار امین زندگانی الیکا عبدالرزاقی با انتشار عکس زیر نوشت: من به همراه امین جان جان در مراسم برند آلتون این لباس زیبا رو هم دوست نازنینم ماریا بشیریان عزیز طراحى کردن دست مزیزاد بانو