قطار ایران به چین

قطار ایران به چین قطار جاده ابریشم از چین عازم ایران شد
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ ۱۸:۰۱

قطار جاده ابریشم از چین عازم ایران شد

قطار جاده ابریشم از چین عازم ایران شد نخستین قطار مستقیم که چین و ایران را به هم متصل می کند، دیروز از شهر ییوو در استان ژجیانگ چین عازم ایران شد.