حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی  حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی : جشنواره فیلم فجر نوروز سینمای ایران است
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۱۴

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی : جشنواره فیلم فجر نوروز سینمای ایران است

رئیس سازمان سینمایی گفت:جشنواره فیلم فجر جشن سینمای ایران و نوروز سینمای ایران است. دلم می خواهد فقط کسانی که به مسابقه راه پیدا کردند و کسانی که می خواهند سیمرغ بگیرند سهمی از آن نداشته باشند و این جشنواره شامل همه باشد .