مجید برزگر کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

مجید برزگر کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر جزئیات مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

جزئیات مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر معتقد است در مراسم افتتاحیه امسال بیشتر به اصل موضوعات پرداخته خواهد شد و سعی شده حاشیه ای وجود نداشته باشد.