تاریخ ایرانی

تاریخ ایرانی رویای بی پایان شاه(تحلیل شخصیت محمدرضا شاه پهلوی)
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

رویای بی پایان شاه(تحلیل شخصیت محمدرضا شاه پهلوی)

آنچه خواهیدشنید بخش 2 از مجموعه ده قسمتی پادکستهای انقلاب 1979 است. در این پادکستها به پدیده انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه متفکرین، روزنامه نگرانان و مفسرین غربی می پردازیم و در آینه آنها به این روخداد تاریخ ساز معاصر می نگریم. شنوتو امیدوار است که این مجموعه دریچه ای باشد به دوران ما و تاریخ چند دهه گذشته. همچنین از وب سایت تاریخ ایرانی برای مطالب تحلیلی و ترجمه هایش سپاسگزاریم و خاطر نشان می کنیم که آرا نویسندگان و جراید مطرح شده در این مجموعه برداشتها و تحلیلهای شخصی آنها بوده و منعکس کننده دیدگاه های شنوتو نمی باشد. با ما همراه شوید و این پادکست تاریخ معاصر را بشنوید.
تاریخ ایرانی هواپیمایی که فرود آمد انقلابی که اوج گرفت
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ۱۸:۲۴

هواپیمایی که فرود آمد انقلابی که اوج گرفت

آنچه خواهید شنید اولین بخش از مجموعه ده قسمتی انقلاب 57 است که انقلاب اسلامی ایران را از دیدگاه کارشناسان و روزنامه نگران عمدتا غربی بازگو می کند. در پادکست حاضر گزارش مجله تایم از