بازگشت ایران به صحنه جهانی صنایع هوایی

بازگشت ایران به صحنه جهانی صنایع هوایی بازگشت ایران به صحنه جهانی صنایع هوایی
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۵۴

بازگشت ایران به صحنه جهانی صنایع هوایی

بازگشت ایران به صحنه جهانی صنایع هوایی درپی سفارش 114 هواپیمای ایرباس از سوی ایران، ناظران صنایع هوایی خبر از بازگشت قریب‌الوقوع ایران به صحنه بین‌المللی صنایع هوایی می‌دهند.