انقلاب 1357

انقلاب 1357 انعکاس انقلاب اسلامی در نشریات دهه 70
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰

انعکاس انقلاب اسلامی در نشریات دهه 70

آنچه می شنوید قسمت پنجم از مجموعه ده قسمتی پادکستهای انقلاب 79 است. در این پادکستها به پدیده انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه متفکرین، روزنامه نگرانان و مفسرین غربی
انقلاب 1357 رویای بی پایان شاه(تحلیل شخصیت محمدرضا شاه پهلوی)
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

رویای بی پایان شاه(تحلیل شخصیت محمدرضا شاه پهلوی)

آنچه خواهیدشنید بخش 2 از مجموعه ده قسمتی پادکستهای انقلاب 1979 است. در این پادکستها به پدیده انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه متفکرین، روزنامه نگرانان و مفسرین غربی می پردازیم و در آینه آنها به این روخداد تاریخ ساز معاصر می نگریم. شنوتو امیدوار است که این مجموعه دریچه ای باشد به دوران ما و تاریخ چند دهه گذشته. همچنین از وب سایت تاریخ ایرانی برای مطالب تحلیلی و ترجمه هایش سپاسگزاریم و خاطر نشان می کنیم که آرا نویسندگان و جراید مطرح شده در این مجموعه برداشتها و تحلیلهای شخصی آنها بوده و منعکس کننده دیدگاه های شنوتو نمی باشد. با ما همراه شوید و این پادکست تاریخ معاصر را بشنوید.