انقلاب 1979

انقلاب 1979 انعکاس انقلاب اسلامی در نشریات دهه 70
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰

انعکاس انقلاب اسلامی در نشریات دهه 70

آنچه می شنوید قسمت پنجم از مجموعه ده قسمتی پادکستهای انقلاب 79 است. در این پادکستها به پدیده انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه متفکرین، روزنامه نگرانان و مفسرین غربی
انقلاب 1979 جهل عمدی آمریکاییها در قبال انقلاب اسلامی ایران
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۲:۰۰

جهل عمدی آمریکاییها در قبال انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران پدیده منحصر به فردی است که در میان احزاب و گروه های مختلف سیاسی، رویکردهای متفاوتی را به دنبال داشت. به عنوان یک خیزش مردمی بسیاری از سیاست مداران و
انقلاب 1979 رویای بی پایان شاه(تحلیل شخصیت محمدرضا شاه پهلوی)
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

رویای بی پایان شاه(تحلیل شخصیت محمدرضا شاه پهلوی)

آنچه خواهیدشنید بخش 2 از مجموعه ده قسمتی پادکستهای انقلاب 1979 است. در این پادکستها به پدیده انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه متفکرین، روزنامه نگرانان و مفسرین غربی می پردازیم و در آینه آنها به این روخداد تاریخ ساز معاصر می نگریم. شنوتو امیدوار است که این مجموعه دریچه ای باشد به دوران ما و تاریخ چند دهه گذشته. همچنین از وب سایت تاریخ ایرانی برای مطالب تحلیلی و ترجمه هایش سپاسگزاریم و خاطر نشان می کنیم که آرا نویسندگان و جراید مطرح شده در این مجموعه برداشتها و تحلیلهای شخصی آنها بوده و منعکس کننده دیدگاه های شنوتو نمی باشد. با ما همراه شوید و این پادکست تاریخ معاصر را بشنوید.