گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی با مردم آغاز شد

گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی با مردم آغاز شد گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی با مردم آغاز شد
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۹:۳۰

گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی با مردم آغاز شد

گفتگوی زنده تلویزیونی دکتر روحانی با مردم آغاز شد رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم در مورد مسائل مهم کشور سخن می گوید.