معتاد کردن مشتریان

معتاد کردن مشتریان رستوران هایی که مشتریان خود را معتاد می کنند !
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۱۹:۴۲

رستوران هایی که مشتریان خود را معتاد می کنند !

رستوران هایی که مشتریان خود را معتاد می کنند ! به منظور جذب مشتری بیشتر و افزایش مشتریان دائمی با ریختن مرفین در غذاها مشتریان را معتاد می‌کنند.