مهمان‌ نوازی

مهمان‌ نوازی مهمان‌ نوازی ، برندی در گردشگری ایران
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۴:۵۲

مهمان‌ نوازی ، برندی در گردشگری ایران

مهمان‌ نوازی ، برندی در گردشگری ایران درحالی که می‌توان از مهمان‌نوازی به عنوان برندی در گردشگری ایران نام برد که همواره تغییر دهنده تصویر ذهنی گردشگران خارجی است اما باید توجه داشت که اگر فرهنگسازی‌های لازم در این باره انجام نشود این برند می‌تواند تبدیل به ضدتبلیغ برای ایران شود.