کمپانی بنز در ایران

کمپانی بنز در ایران دفتر جدید کمپانی بنز در ایران افتتاح شد
جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ۲۳:۱۲

دفتر جدید کمپانی بنز در ایران افتتاح شد

دفتر جدید کمپانی بنز در ایران افتتاح شد شرکت ستاره ایران، نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت مرسدس بنز در ایران، محل ارایه خدمات خود را به صورت رسمی افتتاح کرد.