رصد آسمانِ شب و ستاره ها

رصد آسمانِ شب و ستاره ها برترین مکان‌ها برای رصد آسمانِ شب و ستاره ها
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۰۱:۰۱

برترین مکان‌ها برای رصد آسمانِ شب و ستاره ها

برترین مکان‌ها برای رصد آسمانِ شب و ستاره ها به گزارش نون و آب به نقل از کافه گردش کسی در این دنیا وجود ندارد که که دوست نداشته باشد در یک شب تابستانی زیر آسمان سیاه شب دراز بکشد