روز مهندس

روز مهندس روز مهندس
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۰۵

روز مهندس

امروز پنجم اسفند ماه روز مهندس است.این روز را به همه مهندسین کشورمان تبریک می گوییم. این روز به افتخار مردی نامگذاری شده است که معتقد بود پیش بینی علمی به هر انسان این قدرت را می دهد که با آگاهی از آنچه در پیش است بهترین تصمیم را بگیرد. این مرد خواجه نصیر طوسی است و آنچه از او نقل شد توضیح او به هولاکو خان پادشاه مغول