آشنایی با انواع پنیرها

آشنایی با انواع پنیرها آشنایی با انواع پنیرها و نحوه استفاده آن در آشپزی
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ ۱۳:۲۴

آشنایی با انواع پنیرها و نحوه استفاده آن در آشپزی

پنیر فرآورده غذایی ای است که از شیر بریده شده (ترش شده) حیوانات تهیه می شود. معمولاً در تهیه پنیر از شیر گاو استفاده می کنند؛ گرچه گاهی شیر بز، گوسفند یا حتی گاومیش هم به کار می رود. پنیر در مناطق و کشورهای مختلف به گونه های متفاوتی تهیه شده و نام های جداگانه ای دارد.