حشرات سمی

حشرات سمی با دیدن این حشره سریع با آتش نشانی تماس بگیرید
جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ ۲۲:۰۳

با دیدن این حشره سریع با آتش نشانی تماس بگیرید

با دیدن این حشره سریع با آتش نشانی تماس بگیرید تحقیقات حاکی از آن است که برخی حشرات و جانوران کوچک بسیار خطرناک هستند و در صورت مشاهده آن‌ها بدون اینکه به آن‌ها نزدیک شوید به آتش‌نشانی زنگ بزنید.