درگذشت ثریا حکمت

درگذشت ثریا حکمت  ثریا حکمت درگذشت
جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ ۲۲:۱۸

ثریا حکمت درگذشت

ثریا حکمت درگذشت ثریا حکمت بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت.