شایعه دزدیده شدن پیکر مرتضی پاشایی

شایعه دزدیده شدن پیکر مرتضی پاشایی دروغی بسیار زشت درباره مرتضی پاشایی
جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ ۲۳:۵۰

دروغی بسیار زشت درباره مرتضی پاشایی

دروغی بسیار زشت درباره مرتضی پاشایی مهدی کرد مدیر برنامه‌های زنده‌یاد مرتضی پاشایی می‌گوید شایعه دزدیده شدن پیکر مرتضی پاشایی تنها دروغی سخیف است!